FTIR là gì? Nghĩa của từ ftir

FTIR là gì?

FTIR“Fourier-transform infrared spectroscopy” trong tiếng Anh.

FTIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FTIR“Fourier-transform infrared spectroscopy”.

Fourier-transform infrared spectroscopy: Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier.
Tên phương pháp đo phổ hấp thụ và phát xạ tia hồng ngoại.

Một số kiểu FTIR viết tắt khác:

Frustrated Total Internal Reflection: Tổng số phản ánh nội bộ thất vọng.

Giải thích ý nghĩa của FTIR

FTIR có nghĩa “Fourier-transform infrared spectroscopy”, dịch sang tiếng Việt là “Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier”.