FUBA là gì? Nghĩa của từ fuba

FUBA là gì?

FUBA“Federation of Uganda Basketball Associations” trong tiếng Anh.

FUBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FUBA“Federation of Uganda Basketball Associations”.

Federation of Uganda Basketball Associations: Liên đoàn các hiệp hội bóng rổ Uganda.

Một số kiểu FUBA viết tắt khác:

Federated Union of Black Artists: Liên minh các nghệ sĩ da đen.
Fuba.

University Federation Buenos Aires: Liên đoàn Đại học Buenos Aires.

Giải thích ý nghĩa của FUBA

FUBA có nghĩa “Federation of Uganda Basketball Associations”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn các hiệp hội bóng rổ Uganda”.