FWD là gì? Nghĩa của từ fwd

FWD là gì?

FWD“Front Wheel Drive” trong tiếng Anh.

FWD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FWD“Front Wheel Drive”.

Front Wheel Drive: Bánh trước lái.

Một số kiểu FWD viết tắt khác:

Falling Weight Deflectometer: Máy đo độ lệch trọng lượng rơi.

Forward: Ở đằng trước.

Famine, War, and Drought: Nạn đói, chiến tranh và hạn hán.

Florida Wrestling Dystopia.

Fixed Wireless Data: Dữ liệu không dây cố định.

Fort Worth-Dallas.

Fire Weather Outlooks: Dự báo thời tiết cháy.

Giải thích ý nghĩa của FWD

FWD có nghĩa “Front Wheel Drive”, dịch sang tiếng Việt là “Bánh trước lái”.