FWP là gì? Nghĩa của từ fwp

FWP là gì?

FWP“Fish, Wildlife and Parks” trong tiếng Anh.

FWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FWP“Fish, Wildlife and Parks”.

Fish, Wildlife and Parks: Cá, Động vật hoang dã và Công viên.

Một số kiểu FWP viết tắt khác:

Fine Wine Partners: Đối tác rượu hảo hạng.

Food for Work Programme: Chương trình Thực phẩm cho Công việc.

Federal Writer's Project: Dự án của Nhà văn Liên bang.

Federal Women's Program: Chương trình phụ nữ liên bang.

Former Worker Medical Screening Program: Chương trình Kiểm tra Y tế Cựu Công nhân.

Giải thích ý nghĩa của FWP

FWP có nghĩa “Fish, Wildlife and Parks”, dịch sang tiếng Việt là “Cá, Động vật hoang dã và Công viên”.