FYR là gì? Nghĩa của từ fyr

FYR là gì?

FYR“For Your Reference” trong tiếng Anh.

FYR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FYR“For Your Reference”.

For Your Reference: Dành cho bạn tham khảo.

Một số kiểu FYR viết tắt khác:

Finding Your Roots: Tìm nguồn gốc của bạn.

Former Yugoslav Republic: Cộng hòa Nam Tư cũ.

Giải thích ý nghĩa của FYR

FYR có nghĩa “For Your Reference”, dịch sang tiếng Việt là “Dành cho bạn tham khảo”.

Từ này thường được đề cập đến khi mở đầu phần lưu ý, với mục đích thông tin cho người đọc nội dung. Nó rất hay xuất hiện trong các thông tin tuyển dụng, email, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, ...