GAE là gì? Nghĩa của từ gae

GAE là gì?

GAE“Google App Engine” trong tiếng Anh.

GAE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GAE“Google App Engine”.

Google App Engine: Công cụ ứng dụng của Google.

Một số kiểu GAE viết tắt khác:

Granulomatous Amoebic Encephalitis: Viêm não do amip có u hạt.

Gallic Acid Equivalents: Tương đương axit gallic.

General Authority for Entertainment: Cơ quan chung về giải trí.

Glest Advanced Engine: Công cụ nâng cao Glest.

Grand Aire Express.

Groningen Airport Eelde: Sân bay Groningen Eelde.

Galactic Absorption Experiment: Thí nghiệm hấp thụ thiên hà.

Granulomatous Amebic Encephalitis: Viêm não Amebic có u hạt.

Giải thích ý nghĩa của GAE

GAE có nghĩa “Google App Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ ứng dụng của Google”.