GAFTA là gì? Nghĩa của từ gafta

GAFTA là gì?

GAFTA“Grain and Feed Trade Association” trong tiếng Anh.

GAFTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GAFTA“Grain and Feed Trade Association”.

Grain and Feed Trade Association: Hiệp hội thương mại ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi.
Hiệp hội thương mại quốc tế liên quan đến lĩnh vực ngũ cốc.

Giải thích ý nghĩa của GAFTA

GAFTA có nghĩa “Grain and Feed Trade Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội thương mại ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi”.

Có trụ sở chính tại Luân Đôn (Anh), được thành lập năm 1871 và biết đến với tên là GAFTA năm 1971. Hiệp hội hiện có hơn 1950 thành viên tại 94 quốc gia.