GAG là gì? Nghĩa của từ gag

GAG là gì?

GAG“Group-specific antigen” trong tiếng Anh.

GAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GAG“Group-specific antigen”.

Group-specific antigen: Kháng nguyên đặc hiệu cho nhóm.

Một số kiểu GAG viết tắt khác:

A device designed to prevent speech: Một thiết bị được thiết kế để ngăn lời nói.

Glycosaminoglycan.

Giải thích ý nghĩa của GAG

GAG có nghĩa “Group-specific antigen”, dịch sang tiếng Việt là “Kháng nguyên đặc hiệu cho nhóm”.