GAL là gì? Nghĩa của từ gal

GAL là gì?

GAL“Generic Array Logic” trong tiếng Anh.

GAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GAL“Generic Array Logic”.

Generic Array Logic: Logic mảng chung.

Một số kiểu GAL viết tắt khác:

Global Address List: Danh sách địa chỉ chung.

Guardian Ad Litem: Người giám hộ quảng cáo litem.

General Aircraft Limited.

Green Alternative List: Danh sách thay thế màu xanh lá cây.

Generalized Automation Language: Ngôn ngữ tự động hóa tổng quát.

Green-Alternative List: Danh sách thay thế xanh.

Girls’ Art League: Liên đoàn nghệ thuật nữ.

Gdynia-America-Line.

Guild of American Luthiers: Hiệp hội thợ làm đàn Mỹ.

Global Africa Lab: Phòng thí nghiệm Châu Phi toàn cầu.

Gatwick Airport Limited.

Global Aerospace Logistics: Logistics hàng không vũ trụ toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của GAL

GAL có nghĩa “Generic Array Logic”, dịch sang tiếng Việt là “Logic mảng chung”.