GCNQSHN là gì? Nghĩa của từ gcnqshn

GCNQSHN là gì?

GCNQSHN“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà” trong tiếng Việt.

GCNQSHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCNQSHN“Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà”.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Giải thích ý nghĩa của GCNQSHN

GCNQSHN có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà” trong tiếng Việt.