GDOP là gì? Nghĩa của từ gdop

GDOP là gì?

GDOP“Geometric Dilution Of Precision” trong tiếng Anh.

GDOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GDOP“Geometric Dilution Of Precision”.

Geometric Dilution Of Precision: Pha loãng hình học của độ chính xác.

Giải thích ý nghĩa của GDOP

GDOP có nghĩa “Geometric Dilution Of Precision”, dịch sang tiếng Việt là “Pha loãng hình học của độ chính xác”.