GIST là gì? Nghĩa của từ gist

GIST là gì?

GIST“Gastrointestinal Stromal Tumor” trong tiếng Anh.

GIST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GIST“Gastrointestinal Stromal Tumor”.

Gastrointestinal Stromal Tumor: Khối u mô đệm đường tiêu hóa.
Tên của một dạng khối u phổ biến ở đường tiêu hóa.

Giải thích ý nghĩa của GIST

GIST có nghĩa “Gastrointestinal Stromal Tumor”, dịch sang tiếng Việt là “Khối u mô đệm đường tiêu hóa”.