GK3 là gì? Nghĩa của từ gk3

GK3 là gì?

GK3“Ghê” trong tiếng Việt, “Gabriel Knight 3” trong tiếng Anh.

GK3 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GK3“Ghê”, “Gabriel Knight 3”.

Ghê.
Ta có thể hình dung như sau: gk3 = ghe = ghê.

Gabriel Knight 3: .
Tên của một trò chơi góc nhìn thứ ba thuộc thể loại phiêu lưu.

Một số kiểu GK3 viết tắt khác:

STL-1A.
Tên của một loại súng trường tấn công, trong đó GK3 là biến thể.

Giải thích ý nghĩa của GK3

VIỆT NGỮ.

GK3 có nghĩa “Ghê” trong tiếng Việt.

Kiểu viết cách điệu này vừa có số, đồng thời vừa có chữ. Nó được dùng nhiều trong ngôn ngữ nhắn tin của các bạn trẻ. Trong đó, chữ cái "k" dùng thay thế cho "h" và "số 3" thay thế cho chữ "e".

NGOẠI NGỮ.

GK3 có nghĩa “Gabriel Knight 3”, dịch sang tiếng Việt là “”.