GKS là gì? Nghĩa của từ gks

GKS là gì?

GKS“Graphical Kernel System” trong tiếng Anh.

GKS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GKS“Graphical Kernel System”.

Graphical Kernel System: Hệ thống nhân đồ họa.

Một số kiểu GKS viết tắt khác:

Global Korea Scholarship: Học bổng toàn cầu Hàn Quốc.

Gemeinschaft Katholischer Soldaten.

Gereja Kristen Sumba.

Gottfried Keller-Stiftung.

Giải thích ý nghĩa của GKS

GKS có nghĩa “Graphical Kernel System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nhân đồ họa”.