GLCF là gì? Nghĩa của từ glcf

GLCF là gì?

GLCF“Global Land Cover Facility” trong tiếng Anh.

GLCF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GLCF“Global Land Cover Facility”.

Global Land Cover Facility: Cơ sở phủ đất toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của GLCF

GLCF có nghĩa “Global Land Cover Facility”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở phủ đất toàn cầu”.