GLNT là gì? Nghĩa của từ glnt

GLNT là gì?

GLNT“Giao lưu nghệ thuật” trong tiếng Việt, “Good Luck Next Time” trong tiếng Anh.

GLNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GLNT“Giao lưu nghệ thuật”, “Good Luck Next Time”.

Giao lưu nghệ thuật.

Good Luck Next Time: Chúc may mắn lần sau.

Giải thích ý nghĩa của GLNT

VIỆT NGỮ.

GLNT có nghĩa “Giao lưu nghệ thuật” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

GLNT có nghĩa “Good Luck Next Time”, dịch sang tiếng Việt là “Chúc may mắn lần sau”.