GNT là gì? Nghĩa của từ gnt

GNT là gì?

GNT“Giấy nộp tiền” trong tiếng Việt, “Globosat News Television” trong tiếng Anh.

GNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GNT“Giấy nộp tiền”, “Globosat News Television”.

Giấy nộp tiền.
Mẫu giấy dùng để ghi số tiền và một số thông tin khác của cá nhân (tổ chức, công ty) khi nộp tiền.

Globosat News Television: Truyền hình tin tức Globosat.
Tên một kênh truyền hình trả tiền của đất nước Brazil.

Một số kiểu GNT viết tắt khác:

Good News Translation: Bản dịch tin mừng.

Grand National Teams.
Tên một giải đấu cầu tại Bắc Mỹ.

Guanitoxin.

Grand Northern Trunk: Thân cây lớn phía bắc.
Tên con đường ở Tamil Nadu, Ấn Độ.

Gunton railway station: Ga đường sắt Gunton.
Mã của nhà ga tại North Norfolk, Anh.

Guntai language: Ngôn ngữ Guntai.

Giải thích ý nghĩa của GNT

VIỆT NGỮ.

GNT có nghĩa “Giấy nộp tiền” trong tiếng Việt.

Có rất nhiều mẫu giấy nộp tiền khác nhau hiện đang được sử dụng. Nhưng nhìn chung gnt là một loại chứng từ nhằm xác định chính xác thông tin của người nộp và bên nhận.

Theo đó, nội dung của nó sẽ bao gồm các thứ phổ biến sau: số tiền, lý do, thông tin cá nhân người nộp (họ tên, địa chỉ) và bên nhận (tên cơ quan, mã số)...

NGOẠI NGỮ.

GNT có nghĩa “Globosat News Television”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền hình tin tức Globosat”.