GOH là gì? Nghĩa của từ goh

GOH là gì?

GOH“Garment On Hanger” trong tiếng Anh.

GOH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GOH“Garment On Hanger”.

Garment On Hanger: Hàng may mặc trên móc treo.
Nó cũng có thể viết đầy đủ như sau: Garments on Hanger Container - Hàng may mặc trong container (container treo).

Một số kiểu GOH viết tắt khác:

Guest Of Honour: Khách mời danh dự.

Giải thích ý nghĩa của GOH

GOH có nghĩa “Garment On Hanger”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng may mặc trên móc treo”.

Thuật ngữ này đề cập đến dịch vụ container, bao gồm thiết kế lắp ráp các kệ hoặc móc treo, để có thể vận chuyển hàng hóa hiệu quả và tiết kiệm (chủ yếu là các mặt hàng may mặc).