GPC là gì? Nghĩa của từ gpc

GPC là gì?

GPC“Global Path Cache” trong tiếng Anh.

GPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPC“Global Path Cache”.

Global Path Cache: Global Path Cache.

Giải thích ý nghĩa của GPC

GPC có nghĩa “Global Path Cache”, dịch sang tiếng Việt là “Global Path Cache”.