GPG là gì? Nghĩa của từ gpg

GPG là gì?

GPG“GNU Privacy Guard” trong tiếng Anh.

GPG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPG“GNU Privacy Guard”.

GNU Privacy Guard: GNU Privacy Guard.

Giải thích ý nghĩa của GPG

GPG có nghĩa “GNU Privacy Guard”, dịch sang tiếng Việt là “GNU Privacy Guard”.