GPIB là gì? Nghĩa của từ gpib

GPIB là gì?

GPIB“General Purpose Interface Bus” trong tiếng Anh.

GPIB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPIB“General Purpose Interface Bus”.

General Purpose Interface Bus: Bus giao diện mục đích chung.

Giải thích ý nghĩa của GPIB

GPIB có nghĩa “General Purpose Interface Bus”, dịch sang tiếng Việt là “Bus giao diện mục đích chung”.