GPMP là gì? Nghĩa của từ gpmp

GPMP là gì?

GPMP“General Purpose Macro Processor” trong tiếng Anh.

GPMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPMP“General Purpose Macro Processor”.

General Purpose Macro Processor: Bộ xử lý Macro mục đích chung.

Giải thích ý nghĩa của GPMP

GPMP có nghĩa “General Purpose Macro Processor”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý Macro mục đích chung”.