GPU là gì? Nghĩa của từ gpu

GPU là gì?

GPU“Graphics Processor Unit” trong tiếng Anh.

GPU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPU“Graphics Processor Unit”.

Graphics Processor Unit: Bộ xử lý đồ họa.

Một số kiểu GPU viết tắt khác:

Gosudarstvennoye Politicheskoye Upravlenie: Gosudarstvennoye Politicheskoye Upravlenie.
Tiếng Nga Государственное Политическое Управление, "Cơ quan quản lý chính trị nhà nước".

Giải thích ý nghĩa của GPU

GPU có nghĩa “Graphics Processor Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý đồ họa”.