GQ là gì? Nghĩa của từ gq

GQ là gì?

GQ“Gentlemen's Quarterly” trong tiếng Anh.

GQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GQ“Gentlemen's Quarterly”.

Gentlemen's Quarterly: Tạp chí quý ông.

Một số kiểu GQ viết tắt khác:

Guam: Guam.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của GQ

GQ có nghĩa “Gentlemen's Quarterly”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí quý ông”.