GR là gì? Nghĩa của từ gr

GR là gì?

GR“Group” trong tiếng Anh.

GR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GR“Group”.

Group: Nhóm.

Một số kiểu GR viết tắt khác:

Graphics Resolution: Độ phân giải đồ họa.

General Relativity: Thuyết tương đối rộng.

Grashof number: Số Grashof.
Gr.

Greece: Hy Lạp.
Mã quốc gia FIPS 10-4.

Hail: Mưa đá.
Mã METAR.

Gram: Gam.
Đơn vị đo khối lượng.

Government Relations: Quan hệ với chính phủ.

Gutenberg–Richter law: Định luật Gutenberg – Richter.

Glucocorticoid Receptor: Thụ thể glucocorticoid.

Giải thích ý nghĩa của GR

GR có nghĩa “Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm”.