GRC là gì? Nghĩa của từ grc

GRC là gì?

GRC“Greece” trong tiếng Anh.

GRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRC“Greece”.

Greece: Hy Lạp.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của GRC

GRC có nghĩa “Greece”, dịch sang tiếng Việt là “Hy Lạp”.