GRD là gì? Nghĩa của từ grd

GRD là gì?

GRD“Grenada” trong tiếng Anh.

GRD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRD“Grenada”.

Grenada: Grenada.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của GRD

GRD có nghĩa “Grenada”, dịch sang tiếng Việt là “Grenada”.