GRE là gì? Nghĩa của từ gre

GRE là gì?

GRE“Graduate Record Examination” trong tiếng Anh.

GRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRE“Graduate Record Examination”.

Graduate Record Examination: Kiểm tra hồ sơ sau đại học.

Một số kiểu GRE viết tắt khác:

Greece: Hy Lạp.
IOC và FIFA trigram, nhưng không phải ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của GRE

GRE có nghĩa “Graduate Record Examination”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra hồ sơ sau đại học”.