GRIF là gì? Nghĩa của từ grif

GRIF là gì?

GRIF“Guyana REDD+ Investment Fund” trong tiếng Anh.

GRIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRIF“Guyana REDD+ Investment Fund”.

Guyana REDD+ Investment Fund: Quỹ đầu tư Guyana REDD +.

Một số kiểu GRIF viết tắt khác:

Groupe de Recherche et d'Information Feministes: Nhóm nghiên cứu và thông tin nữ quyền.

Groupe de Reflexion Internet du Futur.

Giải thích ý nghĩa của GRIF

GRIF có nghĩa “Guyana REDD+ Investment Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đầu tư Guyana REDD +”.