GRP là gì? Nghĩa của từ grp

GRP là gì?

GRP“Group” trong tiếng Anh.

GRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRP“Group”.

Group: Nhóm, tập đoàn, nhóm lại, tập hợp lại.
Kiểu viết này hay xuất hiện trên các trang mạng xã hội, đề cập đến những nhóm có nhiều thành viên (từ 2 người trở lên).

Một số kiểu GRP viết tắt khác:

Graphite-Reinforced Plastic: Nhựa gia cố graphit.

Gross Rating Point: Điểm đánh giá tổng.

Grape Reaction Product: Sản phẩm phản ứng nho.

Glucose-Regulated Protein: Protein điều chỉnh glucose.

Gastrin-Releasing Peptide: Peptide giải phóng Gastrin.

Government Resource Planning: Hoạch định nguồn lực chính phủ.

Gross Regional Product: Tổng sản phẩm khu vực.

Giải thích ý nghĩa của GRP

GRP có nghĩa “Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm, tập đoàn, nhóm lại, tập hợp lại”.