GSGB là gì? Nghĩa của từ gsgb

GSGB là gì?

GSGB“Golf Society of Great Britain” trong tiếng Anh.

GSGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSGB“Golf Society of Great Britain”.

Golf Society of Great Britain: Hiệp hội Golf của Vương quốc Anh.

Một số kiểu GSGB viết tắt khác:

God send glamour boy 9-10/10: Chúa gửi cậu bé quyến rũ 9-10 / 10.

Giải thích ý nghĩa của GSGB

GSGB có nghĩa “Golf Society of Great Britain”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Golf của Vương quốc Anh”.