GSM là gì? Nghĩa của từ gsm

GSM là gì?

GSM“General Service Medal” trong tiếng Anh.

GSM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSM“General Service Medal”.

General Service Medal: Huân chương Phục vụ chung.

Một số kiểu GSM viết tắt khác:

Ground Station Module: Mô-đun Trạm mặt đất.

Groupe spécial mobile: Groupe spécial mobile.
tiếng Pháp, "Nhóm di động đặc biệt".

Grams per Square Metre: Gam trên Mét vuông.

Giải thích ý nghĩa của GSM

GSM có nghĩa “General Service Medal”, dịch sang tiếng Việt là “Huân chương Phục vụ chung”.