GTM là gì? Nghĩa của từ gtm

GTM là gì?

GTM“Go To Market” trong tiếng Anh.

GTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTM“Go To Market”.

Go To Market: Đi tới thị trường.
một chiến lược.

Một số kiểu GTM viết tắt khác:

Giggle To Myself: Cười khúc khích với bản thân.

Guatemala: Guatemala.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của GTM

GTM có nghĩa “Go To Market”, dịch sang tiếng Việt là “Đi tới thị trường”.