GTQ là gì? Nghĩa của từ gtq

GTQ là gì?

GTQ“Guatemalan quetzal” trong tiếng Anh.

GTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTQ“Guatemalan quetzal”.

Guatemalan quetzal: Guatemala quetzal.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của GTQ

GTQ có nghĩa “Guatemalan quetzal”, dịch sang tiếng Việt là “Guatemala quetzal”.