GTV là gì? Nghĩa của từ gtv

GTV là gì?

GTV“Gross Transaction Value” trong tiếng Anh.

GTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GTV“Gross Transaction Value”.

Gross Transaction Value: Tổng giá trị giao dịch.

Một số kiểu GTV viết tắt khác:

Gross Tumor Volume quetzal: Tổng Khối lượng Khối u Quetzal.
mã đơn vị tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của GTV

GTV có nghĩa “Gross Transaction Value”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng giá trị giao dịch”.