GUF là gì? Nghĩa của từ guf

GUF là gì?

GUF“Global union federation” trong tiếng Anh.

GUF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GUF“Global union federation”.

Global union federation: Liên đoàn công đoàn toàn cầu.
một liên đoàn quốc tế của các liên đoàn lao động.

Một số kiểu GUF viết tắt khác:

French Guiana: Guiana thuộc Pháp.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của GUF

GUF có nghĩa “Global union federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn công đoàn toàn cầu”.