GUI là gì? Nghĩa của từ gui

GUI là gì?

GUI“Graphical user interface” trong tiếng Anh.

GUI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GUI“Graphical user interface”.

Graphical user interface: Giao diện đồ họa người dùng.

Giải thích ý nghĩa của GUI

GUI có nghĩa “Graphical user interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện đồ họa người dùng”.