GULAG là gì? Nghĩa của từ gulag

GULAG là gì?

GULAG“Glavnoye Upravleniye ispravitelno-trudovykh LAGerei i kolonii” trong tiếng Anh.

GULAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GULAG“Glavnoye Upravleniye ispravitelno-trudovykh LAGerei i kolonii”.

Glavnoye Upravleniye ispravitelno-trudovykh LAGerei i kolonii: Glavnoye Upravleniye ispravitelno-trudovykh LAGerei i kolonii.
Tiếng Nga Главное Управление Исправительно — Трудовых Лагерей и колоний "," Trại lao động chính ".

Giải thích ý nghĩa của GULAG

GULAG có nghĩa “Glavnoye Upravleniye ispravitelno-trudovykh LAGerei i kolonii”, dịch sang tiếng Việt là “Glavnoye Upravleniye ispravitelno-trudovykh LAGerei i kolonii”.