GVN là gì? Nghĩa của từ gvn

GVN là gì?

GVN“Global Virus Network” trong tiếng Anh.

GVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GVN“Global Virus Network”.

Global Virus Network: Mạng vi rút toàn cầu.

Một số kiểu GVN viết tắt khác:

Global Value Numbering: Đánh số giá trị toàn cầu.

Government of Viet Nam: Chính phủ Việt Nam.

Goswami Vishal Nathdwara.

Giải thích ý nghĩa của GVN

GVN có nghĩa “Global Virus Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng vi rút toàn cầu”.