GWAS là gì? Nghĩa của từ gwas

GWAS là gì?

GWAS“Grand Western Archery Society” trong tiếng Anh.

GWAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GWAS“Grand Western Archery Society”.

Grand Western Archery Society: Hiệp hội Bắn cung Grand Western.

Giải thích ý nghĩa của GWAS

GWAS có nghĩa “Grand Western Archery Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Bắn cung Grand Western”.