GWOT là gì? Nghĩa của từ gwot

GWOT là gì?

GWOT“Global War on Terrorism” trong tiếng Anh.

GWOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GWOT“Global War on Terrorism”.

Global War on Terrorism: Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của GWOT

GWOT có nghĩa “Global War on Terrorism”, dịch sang tiếng Việt là “Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu”.