GXH là gì? Nghĩa của từ gxh

GXH là gì?

GXH“IATA code of Gannan Xiahe Airport” trong tiếng Anh.

GXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GXH“IATA code of Gannan Xiahe Airport”.

IATA code of Gannan Xiahe Airport: Mã IATA của Sân bay Gannan Xiahe.

Giải thích ý nghĩa của GXH

GXH có nghĩa “IATA code of Gannan Xiahe Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Mã IATA của Sân bay Gannan Xiahe”.