GXM là gì? Nghĩa của từ gxm

GXM là gì?

GXM“Matrox Graphics eXpansion Module” trong tiếng Anh.

GXM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GXM“Matrox Graphics eXpansion Module”.

Matrox Graphics eXpansion Module: Mô-đun mở rộng eXpansion của Matrox Graphics.

Giải thích ý nghĩa của GXM

GXM có nghĩa “Matrox Graphics eXpansion Module”, dịch sang tiếng Việt là “Mô-đun mở rộng eXpansion của Matrox Graphics”.