GYY là gì? Nghĩa của từ gyy

GYY là gì?

GYY“Gary/Chicago International Airport” trong tiếng Anh.

GYY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GYY“Gary/Chicago International Airport”.

Gary/Chicago International Airport: Sân bay quốc tế Gary / Chicago.
Mã sân bay IATA.

Giải thích ý nghĩa của GYY

GYY có nghĩa “Gary/Chicago International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay quốc tế Gary / Chicago”.