GZ là gì? Nghĩa của từ gz

GZ là gì?

GZ“Ground Zero” trong tiếng Anh.

GZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GZ“Ground Zero”.

Ground Zero: Ground Zero.

Một số kiểu GZ viết tắt khác:

Gaza Strip: Dải Gaza.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

.gz.
Phần mở rộng (đuôi) của tệp .gzip, sử dụng trong các hệ điều hành trên máy tính.

Ground Zero: Vùng đất số 0 (điểm 0 trên mặt đất, bề mặt 0).
Dùng để chỉ mục tiêu hoặc vị trí, mà những nơi đó thường liên quan đến các vụ nổ.

Guangzhou: Quảng Châu (Trung Quốc).

Galaxy Zoo: Vườn bách thú ngân hà.
Tên của một dự án thiên văn.

Gaza Strip: Dải Gaza.

Guizhou: Quý Châu (Trung Quốc).

Giải thích ý nghĩa của GZ

GZ có nghĩa “Ground Zero”, dịch sang tiếng Việt là “Ground Zero”.