HALT là gì? Nghĩa của từ halt

HALT là gì?

HALT“Highly Accelerated Life Test” trong tiếng Anh.

HALT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HALT“Highly Accelerated Life Test”.

Highly Accelerated Life Test: Kiểm tra cuộc sống được tăng tốc cao.

Một số kiểu HALT viết tắt khác:

Hungry Angry Lonely Tired: Đói tức giận Cô đơn mệt mỏi.

Giải thích ý nghĩa của HALT

HALT có nghĩa “Highly Accelerated Life Test”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra cuộc sống được tăng tốc cao”.