HANS là gì? Nghĩa của từ hans

HANS là gì?

HANS“Head And Neck Support” trong tiếng Anh.

HANS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HANS“Head And Neck Support”.

Head And Neck Support: Hỗ trợ đầu và cổ.
thiết bị được sử dụng trong nhiều xe đua.

Giải thích ý nghĩa của HANS

HANS có nghĩa “Head And Neck Support”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗ trợ đầu và cổ”.