HAZ là gì? Nghĩa của từ haz

HAZ là gì?

HAZ“Heat-Affected Zone” trong tiếng Anh.

HAZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAZ“Heat-Affected Zone”.

Heat-Affected Zone: Vùng bị ảnh hưởng bởi nhiệt.

Giải thích ý nghĩa của HAZ

HAZ có nghĩa “Heat-Affected Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng bị ảnh hưởng bởi nhiệt”.