HBA là gì? Nghĩa của từ hba

HBA là gì?

HBA“Host Bus Adapter” trong tiếng Anh.

HBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HBA“Host Bus Adapter”.

Host Bus Adapter: Bộ điều hợp Bus Máy chủ.

Một số kiểu HBA viết tắt khác:

Hirsch Bedner Associates.

Honours Bachelor of Business Administration: Cử nhân Quản trị Kinh doanh Danh dự.

Hemoglobin A: Huyết sắc tố a.
HbA.

Horse Blood Agar: Thạch máu ngựa.

Hospital Broadcasting Association: Hiệp hội phát thanh viên bệnh viện.

Healthcare Businesswomen's Association: Hiệp hội nữ doanh nhân chăm sóc sức khỏe.

High-Band Antenna: Ăng ten băng tần cao.

Hawaii Baptist Academy: Học viện Baptist Hawaii.

Hydrogen-Bond Acceptor: Chất chấp nhận hydro-Bond.

Honours Business Administration: Quản trị kinh doanh danh dự.

High Beam Assist: Hỗ trợ chùm tia cao.

Highway Beautification Act: Đạo luật làm đẹp đường cao tốc.

Harare Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Harare.

House Builders Association: Hiệp hội những người xây dựng nhà.

Hilliard Baseball Association: Hiệp hội bóng chày Hilliard.

Hydraulic Brake Assist: Hỗ trợ phanh thủy lực.

Housing Building Advance: Tiến hành xây dựng nhà ở.

High Band Antenna: Ăng ten băng tần cao.

Human Biology Association: Hiệp hội Sinh học Con người.

Handball-Ausschuss: Bóng ném-Ausschuss.

Honors Business Association: Hiệp hội Doanh nghiệp Danh dự.

Home Builder's Association: Hiệp hội những người xây dựng nhà.

Hellenic Bank Association: Hiệp hội ngân hàng Hellenic.

Hills Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Hills.

Heilei Baptist Association: Hiệp hội Baptist Heilei.

Giải thích ý nghĩa của HBA

HBA có nghĩa “Host Bus Adapter”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều hợp Bus Máy chủ”.