HBO là gì? Nghĩa của từ hbo

HBO là gì?

HBO“Home Box Office” trong tiếng Anh.

HBO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HBO“Home Box Office”.

Home Box Office: Phòng vé tại nhà.

Giải thích ý nghĩa của HBO

HBO có nghĩa “Home Box Office”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng vé tại nhà”.